Ergon jistě najdete Kde Ergon najdete?;
pozadí odkaz na Kontakt.html
 
obrázek tlačítko odkaz O nás odkaz Ergon HOME
obrázek tlačítko Aktuality
obrázek tlačítko Nabídka firmám odkaz Firmy.html
obrázek tlačítko Fotogalerie odkaz Fotogalerie.html
obrázek tlačítko Poradna Ergon odkaz Poradna Ergon
obrázek tlačítko Kontakt Ergon odkaz Kontakt Ergon

 Modernizace IT        technologií

 "Dáváme světlu    správný směr"

            Moravskoslezský kraj podpořil v roce 2019 Ergon - sociální podnik dotací ve výši 150 000,- Kč účelově určenou k pořízení síťového serveru.

            Moravskoslezský kraj podpořil v roce 2021 Ergon - sociální podnik dotací ve výši 600 000,- Kč účelově určenou k pořízení LED osvětlení.

      PROJEKT

 Tranzitní místa v sociálních podnicích v MS kraji

Reg. č. projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0009758

Období realizace projektu: 1/2019 – 12/2021    Počátkem ledna 2019 zahájil Moravskoslezský pakt zaměstnanosti pod hlavičkou Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. realizaci projektu „Tranzitní místa v sociálních podnicích v Moravskoslezském kraji“.

    Partnery projektu jsou:

• CENTROM z.s.

• Ergon – sociální podnik, z.s.

• Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC z.s.

• LIGA o.p.s.

• MENS SANA, z.ú.


    Projekt řeší problematiku zaměstnávání cílové skupiny osob s kumulací hendikepů na trhu práce se zaměřením na intenzivní individuální i skupinové poradenství, zjišťování a postupné odstraňování bariér bránících osobám z cílové skupiny uspět na trhu práce.

    Komplexní podporu získá 150 osob. Prostřednictvím práce v sociálním podniku postupně získávají pracovní zkušenosti, dovednosti a intenzivně se připravují na přechod na volný trh práce.

   Zapojené sociální podniky:

• BOTUMY s.r.o.,

• CENTROM IMPEX s.r.o,

• CLEAR SERVIS, o.p.s.,

• Porta Spark s.r.o.


    Díky využití psychosociální podpory, cílené adaptace a zvládání nároků v zaměstnání získá následně nejméně 50 osob pracovní místo u zaměstnavatele na běžném trhu práce.

    Kontaktní osoba Třinecko
Stanislava Valášková
tel.: 734 863 270

    Kontakt
Jiřina Chlebková, manažer projektu
tel.: 605 383 420, e-mail: jchlebkova@mspakt.cz

Kontakt: tel: 558 533 453 mobil: 737 760 712 e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript