Ergon jistě najdete Kde Ergon najdete?;
pozadí odkaz na Kontakt.html
 
obrázek tlačítko odkaz O nás odkaz Ergon HOME
obrázek tlačítko Aktuality
obrázek tlačítko Nabídka firmám odkaz Firmy.html
obrázek tlačítko Fotogalerie odkaz Fotogalerie.html
obrázek tlačítko Poradna Ergon odkaz Poradna Ergon
obrázek tlačítko Kontakt Ergon odkaz Kontakt Ergon

PROJEKT
Název programu:Název výzvy: „Snížení energetické náročnosti budovy firmy ERGON

  v Třinci – 2020“

 Operační program

  Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost    Úspory energie – Výzva VI; Příjemce dotace – Ergon – sociální podnik z.s.; Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0023938; Způsobilé výdaje projektu: 4 867 000,- Kč; Výše poskytnuté dotace: 1 946 800,- Kč

   

Kontakt: tel: 558 533 453 mobil: 737 760 712 e-mail: ergon@ergonsp.cz