Ergon jistě najdete Kde Ergon najdete?;
pozadí odkaz na Kontakt.html
 
obrázek tlačítko odkaz O nás odkaz Ergon HOME
obrázek tlačítko Aktuality odkaz Aktuality
obrázek tlačítko Nabídka firmám odkaz Firmy.html
obrázek tlačítko Fotogalerie odkaz Fotogalerie.html
obrázek tlačítko Poradna Ergon odkaz Poradna Ergon
obrázek tlačítko Kontakt Ergon odkaz Kontakt Ergon

 Projekt Balicí linky

            Ergon – sociální podnik, z.s. je realizátorem projektu č.:
CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_064/0005826


          Název projektu:
„POŘÍZENÍ BALÍCI LINKY PRO ERGON – SOCIÁLNÍ PODNIK, z.s.“

Hlavním cílem organizace Ergon – sociální podnik, z.s. je vytvářet vhodná pracovní místa pro osoby se zdravotním znevýhodněním. Novou aktivitou pro naplnění tohoto cíle je kompletace a balení setů noh pro výrobek prodávaný pod obchodní značkou „ANTILOPE“

Cílem projektu je: zakoupení části (technologického celku) automatizované linky na balení a ukládaní hotových setů.

Díky pořízení této linky, získají 4 lidé se zdravotním postižením stále zaměstnáni.

Linka na konci dokum

Kontakt: tel: 558 533 453 mobil: 737 760 712 e-mail: ergon@ergonsp.cz